''A fényes nap immár elnyugodott''

Hangraforgó Klub a győri könyvtárban

hangraforgo-klub

„A fényes nap immár elnyugodott” címmel hirdette meg a soron következő Hangraforgó Klubot a győri könyvtárban november 9-én F. Sipos Bea és Faggyas László kettőse. Ezúttal régi idők énekes krónikáiból válogattak meghívott vendégükkel, Csörsz Rumen István énekmondó, irodalomtörténésszel.

Műsorukat szomorú aktualitással, a Radnóti Miklós meggyilkolásának évfordulójára történő emlékezéssel kezdték: dallamkíséretükkel hangzott el az Erőltetett menet című költemény. Előadásukban régi idők dallamai keltek új életre az államalapítás korától egészen a XIX. század végéig. A történelmi kalandozás során – többek között – egyházi dicsőítő énekek, a reneszánsz időszakát, a kora és kései újkori Magyarország dallamkincsét idéző szerzemények hangzottak el a házigazdák és a vendég színes, magas művészi nívójú interpretálásában. Mindezt kiegészítve rövid irodalomtörténeti tájékoztatókat is kaptunk az egyes művek felvezetőiként.

Gondolatban végigkísérhettük a keresztény hitre tért országot, elképzelhettük, hogy az újjáéledő tavaszi természet kinyílik Balassi lírájában, de a szerelmes és kedvese emlékével leszámoló költő lelkivilága is „megjelent” az esten. Gyönyörködhettünk a költői képek tobzódásában és a költemények hangulatát visszaidéző dallamok varázsában, hangszer és ének remek egymásra találásában. A magyar virtus, vitézség eldalolása Pálóczi Horváth Ádám harci verseiből köszön vissza. A költemények akkori aktualitását a napóleoni háborúk, a nemesi felkelés adta, melyre a történelemben utolsó alkalommal került sor.

Elődeink nem csupán hadakoztak, szerettek-csalódtak, de önfeledten vigadoztak is. A megszületett bordalok emlékeztetnek minderre. Csokonai Vitéz Mihály, a XVIII. század legnagyobb magyar költője amellett, hogy örök érvényű politikai, társadalomkritikai műveiben ostorozta kora feudális valóságát, hús-vér emberként szeretett, és az önfeledt mulatozás sem állt tőle távol. Erről ad bizonyságot a „kálomista” papbarátjával történt kalandja. A XIX. század világát idézve pedig Petőfi és Arany is helyet kapott az előadók repertoárjában.

A közönség elismerését végül tapsvihar fémjelezte. A házigazdák a 18. Győri Könyvszalon, valamint a következő koncert témájára hívták fel a figyelmet, melyben vetített képek bemutatásával színezett éneklésre kerül majd sor.

Csiszár Antal
Fotók: Bögi Tamás (2-5. fotó) és Molnár György, a GYAK és a Győri Fotóklub Egyesület tagja (6-22. kép)

2018.11.13