''...hol daloló lányok kévébe kötik a boldogságot''

Hangraforgó Klub a győri könyvtárban

hangraforgo-klub

Az októberi Hangraforgó Klub címadó verssora több, mint a győri könyvtár rendezvényének aktuális címe – a vendégként meghívott Csalogató együttes zeneszerzője kedveskedett vele Faggyas Lászlónak a születésnapjára. Szimbolikusan azt is írhatnám, hogy a folyók városának lakói (a Hangraforgó duó) egy másik, távoli (Ipoly) folyóparti városban, Balassagyarmaton élőket (Csalogató együttes) láttak vendégül.

A Csalogató együttes egy helyi iskola pedagógusközösségének tagjaiból áll. Öt hölgy, akiket a közös munkahely, a szakma és a zene szeretete kapcsolhatott össze, és így váltak a zene kiforrott művelőivé, akik a Hangraforgó által szervezett internetes versfesztiválon több alkalommal vitték el a pálmát. Első benyomásra is rendkívül rokonszenves egyéniségeknek tűntek, melyet szereplésük csak megerősített.

A műsoros est hármas tagoltságú volt mind tematika, mind pedig előadói módszer szempontjából. Az első blokk a szüret, a szerelem, a nyártól való búcsúzás, valamint az ősz szépségének adózott. Olyan dalok hangzottak el, melyek a gyermek korosztályon kívül a felnőttek figyelmére is igényt tartanak. Nem a mindenki által ismert szerzeményekre helyeződött a hangsúly, főként ritkábban hallott darabokat hallhatott az érdeklődő közönség.

A hangverseny gerincét (a második blokkot) a vendégek alkották. A hölgyek billentyűs, pengetős, ütő- és fúvós instrumentumokat egyaránt megszólaltattak. Gyönyörködhettünk a vendégek csodálatos énekhangjában, melyet előzőleg már a vendéglátók is méltattak. A témák gazdag tárházán belül  kiemelendő Jobbágy Károly verse, melyből részletek hangzottak el. Míg az előző adásban arról hallhattunk zenei kifejezőeszközök segítségével, hogy az adott alkotónak mit jelent Budapest, most a vendégek városából villantak fel patinás helyek, melyek már részben a múlté lettek, de a jó emlékezetben örökre nyomot hagytak. Hallhattuk népdal és megzenésített József Attila-vers ötvözetét is, és Csalogatóék több helyi „versfaragó” művét is megosztották közönségükkel. A közönséggel való közös éneklésre is sor került egy egyszerű Weöres Sándor-versre íródott dallam megtanításával. A vendégek szereplését számos alkalommal ütemes taps kísérte a hallgatók tetszésnyilvánításának spontán kifejeződéseként.

A harmadik rész a házigazdáké volt, akik a Csalogató együttessel közösen adtak elő dalokat a vendégek műveiből, illetve saját szerzeményekből.

Az est számos költő megidézésére adott alkalmat: a már említett József Attila és Weöres Sándor, Nagy László, Kalász László és néhány helyi költő gondolatai is megszólalhattak az énekelt versek klubjában. Az előadást egy nap választotta el az aradi vértanúk napjától, ezért a mártírhalált halt tábornokok emlékének zenei felidézése jelentette a műsor záró mozzanatát.

A közönség egy felejthetetlen zenei élménnyel tarsolyában távozhatott, hiszen két nagyszerű együttes szórakoztatta őket. Hangraforgóék a szokásos színvonalas formájukat adták: ének, zene és költészet csodálatos összeforrottsága jellemezte műsorukat. Ehhez társult a vendég zenekar, a Csalogató együttes friss, új ízeivel. Ez a Hangraforgó Klubok legfőbb vonzereje: a már jól ismert előadók mellett – sőt velük együtt – mindig van valami újdonság, ami egy kicsit más.

Csiszár Antal
Fotók: Bögi Tamás

2018.10.08