1807

A biblioterápiáról – Sóron Ildikó előadása a győri könyvtárban

Csiszár Antal tudósítása

soron-ildiko

Október 2-án az Országos Könyvtári Napok programsorozatának keretében a győri könyvtárban Sóron Ildikó, a Magyar Irodalomterápiás Társaság elnöke tartott előadást a Kisfaludy Károly Könyvtárban a biblioterápiáról és annak lehetőségeiről.

Maga a biblioterápia a személyiség formálására alkalmas. Az előadó először történeti áttekintést adott a módszer kialakulásáról, amely a történetmeséléshez nyúlik vissza. Az írásbeliség kialakulása előtt a felhalmozott kultúrkincs még a verbalitás metódusával hagyományozódott át nemzedékről nemzedékre. Az átadók az idősebbek voltak: elbeszéléseik a valóságról, a környezetükről kódolt jelentéseket tartalmaztak. Az indiai upanisádok párbeszédes, filozofikus tartalmú szövegek voltak kérdve kifejtő módszerrel, amelyek a mester és tanítvány relációjában hatoltak le a gyökerekig. Az ókori Athénban Szókratész törekedett – piaci sétái során – az igazságok megvilágítására.

Sóron Ildikó kitért a műfaj újkori fejlődésére is. A 18. századi Amerikában már olyan folyóirat született, mely azon személyek írásait adta közre, akik pszichológiai segítségre szorultak. (A pszichológiai, pszichiátriai irodalom kiemelt forrásvidéke az angolszász világ.) Maga a biblioterápia magyar megfelelője az „irodalommal történő támogatás” – nem a szó szoros értelmében vett gyógyítás, amit a terápiának mint jelentésnek tulajdonítanak. Magyarországon a biblioterápiát Mérei Ferenc pszichológus alkalmazta, de tudunk például olyan körzeti orvosról is, aki praxisában élt ezzel a lehetőséggel. Maga a biblioterápia a művészetterápiák része.

Az előadó nem egyéni, hanem csoportterápiával foglalkozik. Ideális, ha a csoport létszáma nem haladja meg a húsz főt, mert ez már gátolja az egyéni megnyilatkozásokat. Egy irodalmi mű ismertetése után a csoport tagjai érzéseikről, gondolataikról beszélnek, s a terapeuta mintegy mediátorként irányítja a társalgást.

Sóron Ildikó mögött gazdag szakmai múlt van. A módszert oktatási intézményekben, különböző csoportokban, eltérő élethelyzetű közösségekben alkalmazta. Tapasztalatai is különbözőek (gondoljunk például a funkcionális analfabétákra). Kollégája például börtönökben alkalmazta ezt a módszert. Egészében elmondhatjuk, hogy a biblioterápia – egyéb pszichológiai eljárások mellett – hatékonyan segíthet a személyiség problémáinak „kezelésében”, az életminőség javításában.

Csiszár Antal
Fotó: Pozsgai Krisztina

2018.10.05