Vár, amelynek kétszer pucolt meg a magyar őrsége


holloko-var

Hollókő várát pedig szintén elhagyta őrsége, amikor nagy török sereg közeledett hozzá 1552-ben. De aztán a török őrség is megpucolt belőle Pálffy Miklós gróf uram és Tieffenbach generális érkezése előtt.

Hollókőt is a Kacsics nemzetség kezdte el építeni valamikor a tatárjárás után. Így aztán uraival együtt Csák Mátét szolgálta egészen annak végső bukásáig. Hiába ostromolta a rozgonyi csata után Károly Róbert, nem nyitották meg a kapukat. Így aztán az élelmes király hívének, Szécsényi Tamásnak adta 1313-ban, bajlódjon vele az. Volt is még két sikertelen ostrom, de hiába minden, Péter fia Mikus nem engedte be az új tulajdonost. Ő kitartott végig, 1321-ig Csák Máté mellett, a várat viszont már Szécsényi Tamás építtette át, miután végre birtokba vehette. Ekkor készül az öregtorony mellé a palota, megerősítik a külső falakat, és jókora ciszternát is ásnak Szécsényi munkásai.

holloko-varEgy hatvanéves képeslapon (Magyar Fotográfiai Múzeum CC BY-NC-ND)

Jó darabig marad is az egyre gyarapodó, a nógrádi főispánságot is bíró családé a vár, 1442-ben itt tárgyal Szécsényi László a fegyverszünetről a cseh rablólovag Giskrával, akit végül Mátyás szelídít meg, és tesz hadvezérévé. 1454-ben aztán László főispán két vejének, Losonczi Albertnek és Guthi Országh Mihálynak zálogosítja el a komplett várat tizenhatezer aranyforintért. Hogy aztán néhány év múlva lányain keresztül birtokba is adja két vejének az erősséget. Ami sosem volt egy kiemelt fontosságú hely, ezért is őrizte meg valahol 15. századi formáját a későbbiekben is. Még a török közeledte sem járt komolyabb erődítésekkel, átépítéssel, mint máshol. 1550-ben már kapitánya, Kapitán György a bujáki réteken vágja le párviadalban a neves Hubiár agát, de aztán kevésbé erős szívű parancsnokok jönnek Hollókőre. Az egymással folyton veszekedő fivérek, Sághy András és Imre pedig 1552-ben simán lelépnek innen Ali budai pasa közeledő serege elől. Aztán a török sem épít itt, vagy 25 katonáját állomásoztatja a várban, ami csak arra jó, hogy el ne lopják a tornyokról a lófarkas zászlókat.

holloko-varKirándulók a vár alatt (Balatoni Múzeum CC BY-NC-ND)

1593-ban aztán ez a kisded csapat is megpucol, mikor híre jön Pálffy Miklós és Tieffenbach generális érkezésének. Hetven évig ismét a bécsi király zászlaja lobog a váron, egészen Köprülü Ahmed 1663-as hadjáratáig. Mikor is Berki Mátyás és Nagy Orbán kapitányok megint csak harc nélkül vonulnak el Hollókőről, csekély számú emberükkel. A török pedig a híres utazó, Evlija Cselebi szerint katonai raktárnak használja egészen a Bécset felmentő Sobieski János fürge huszárjainak megérkeztéig. Akkor aztán Lipót királyé lesz Hollókő, aki már 1701-ben ráteteti a felrobbantandó erősségek listájára. Viszont időközben olyan szintre jutott a vár széthordása, hogy már nem is volt nagyon mit robbantani. Hollókő vára 1970-ig romosan állt, még három éve is végeztek itt komoly munkálatokat.

Címlapkép: Wikipédia

Pálffy Lajos
Forrás: forumhungaricum.hu

2018.10.05