A 24. tanév

Népszerű és elismert a jogász- és igazgatási képzés Győrött

szie-jogasz-igazgatasi-kepzes-nyito

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának 24. tanévében 314 elsőéves hallgató kezdi meg egyetemi tanulmányait. „Az előző évhez képest több mint 10%-os emelkedés azt jelzi, hogy stabil, kiegyensúlyozott érdeklődés és igény mutatkozik a győri jogi és igazgatási képzések iránt a továbbtanulóktól és a munkaerő-piac résztvevőitől is” – így értékelte dr. Fazekas Judit dékán a tanévkezdés adatait.

A győri Deák Ferenc Kar azon kevés jogi kar közé tartozik, amely a képzési területén színes, sokoldalú kínálattal rendelkezik. Az ötéves jogász osztatlan képzés mellett ez évtől indítják első ízben a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterképzési szakot, amely az igazgatási vagy más alapszakos diplomával rendelkezők számára új lehetőséget teremt a tanulmányok folytatására, a mesterszakos diploma megszerzésére. A mesterszakok mellett immár a 6. évfolyam kezdi meg tanulmányait az igazságügyi igazgatási és a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szakokon. Győrött több mint 10 éve képeznek jogi asszisztenseket a felsőoktatási szakképzés keretében. Mindegyik szak nappali és levelező tagozaton is működik.

Ebben a tanévben jogász szakon 119 hallgató, a munkaügyi, társadalombiztosítási mesterképzésben 31 hallgató, az igazságügyi igazgatási szakon 43 hallgató, a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszakon 44, a jogi asszisztens képzésben 79 elsőéves kezdi meg széchenyis tanulmányait. A kar speciális tudásszerzési, tehetséggondozó színtere a Batthyány Lajos Szakkollégium, a tudományos diákköri tevékenység a jogesetmegoldó és perbeszéd-versenyek sora.

A tudás átadásához és megszerzéséhez az egyetemi oktatók és a hallgatók együttműködése elengedhetetlenül szükséges. A legtehetségesebb hallgatók kutatási programjaira nyújt jelentős támogatást a Széchenyi István Egyetem, az Universitas-Győr Alapítvány, illetőleg más alapítványok, így a győri jogászképzést támogató Deák Ferenc Alapítvány. A programokra a legjobb eredményt elérő hallgatók pályázhatnak sikerrel. A költségtérítés ellensúlyozására és a jogászképzés színvonalának emelése érdekében Magyarország igazságügyi minisztere 2016-ban elindított egy programot a nem budapesti jogi karokra járó tehetséges hallgatók támogatása érdekében. E program keretében két kategóriában kaphatnak havi 50 és 30 ezer forint közötti ösztöndíjat a hallgatók. A minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjára azok a kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók pályázhatnak, akik sikeres tanulmányaik mellett önálló szakmai, közéleti és tudományos eredményeket is fel tudnak mutatni. A kiválósági kategóriában a 3 év alatt 93 győri joghallgató nyerte el a támogatást. Emellett további 181 hallgató részesült a minisztérium Tanulmányi Jogászösztöndíjában.

A tanévkezdéskor – kiváló munkájukat elismerve – a jogi kar vezetése Pro Facultate díjat, Zechmeister Károly érmet adományozott dr. Takács Péter Jánosnak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség főügyészének és Bana Józsefnek, Győr Megyei Jogú Város Levéltára igazgatójának, a kar külső oktatóinak. Hajnik Imre-díjas lett Reiderné dr. Bánki Erika egyetemi docens és dr. Göndör Éva egyetemi docens. Eredményes oktatásszervezői munkájáért dr. Herédi Erika egyetemi docens, volt szakvezető és dr. Keserű Barna Arnold egyetemi adjunktus, a Doktori Iskola volt titkára kapott elismerő oklevelet.

A 2017/2018-as tanévben évfolyamelsőként teljesítette a tanulmányi követelményeket jogász szakon Senviczki Ákos (II. éves), Szabó Lívia (III. éves), Kocsis Réka (IV. éves), Szépvölgyi Enikő (V. éves) hallgató. A munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakon évfolyamelső lett Marton Gréta (II. éves), Elekes Dóra (III. éves). Az igazságügyi igazgatási szakon Szabó Viktória (II. éves), Prunner Krisztián (III. éves) hallgató volt az eminens. A jogi asszisztens szakon Verba Rita másodéves hallgató tanult legeredményesebben.

Áder János köztársasági elnöktől egyetemi tanári, professzori kinevezést kapott a közelmúltban dr. Kovács Gábor, a Bűnügyi Tudományok Tanszék vezetője, dr. Smuk Péter, az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék vezetője, dr. Sulyok Gábor, a Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék oktatója. Új professzorként egyetemi tanári kinevezést kapott dr. Lévay Miklós, a Bűnügyi Tudományok Tanszék másodállású oktatója, volt alkotmánybíró. Egyetemi tanársegédi kinevezést kapott dr. Busa Réka, a Jogtörténeti Tanszék oktatója, dr. Nyerges Éva, a Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék oktatója, dr. Pödör Lea, a Jogelméleti Tanszék oktatója.

Az elmúlt tanévben habilitációs címet szerzett dr. Milassin László, a Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék egyetemi docense. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetésére újabb 4 évre dr. Szigeti Péter professzor kapott felkérést, a Doktori Iskola titkári feladatait 2018. szeptemberétől dr. Erdős Csaba egyetemi adjunktus látja el.

Winkler Csaba

2018.09.06