Az ezredik jogász diploma Győrből


ihasz-tamas-jogasz

A téti dr. Ihász Tamás – aki a veszprémi Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnáziumban érettségizett – vehette át június 30-án, szombaton a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara által kiállított 1000. jogász doktori diplomát. A friss jogi doktor cum laude minősítéssel fejezte be széchenyis tanulmányait, s Győrött már három éve egy polgári ügyekre szakosodott ügyvédi irodában dolgozik.

Dr. Földesi Péter rektor az ipari fejlődés, a digitális világ, az ember és a gép sokoldalú kapcsolata mellett a folyamatosan megválaszolandó kérdésekről szólt köszöntőjében. „Győrben a műszaki képzések mellett a jognak, a közgazdaságtannak fontos szerep jut a világ sokoldalú, mégis egységet alkotó megragadásában, a fejlődés előmozdításában” – mondta a rektor.

Dr. Földesi Péter és dr. Smuk Péter professzor, dékánhelyettes 55 végzett jogász hallgatót fogadott doktorrá, akik a rektori jogarra letett esküjükkel, az avatási kézfogással váltak a hivatásrend képviselőivé. 36 fő nappali, 19 fő levelező tagozaton végzett.

jogasz-avatas

A legjobb tanulmányi, szakmai előmenetelt jelző summa cum laude minősítésű diplomát három végzett vehetett át. A győri dr. Devecseri Dóra a helyi Krúdy Gyula Gimnáziumból, a tapolcai dr. Konyha Krisztián Dávid a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolából, a szombathelyi dr. Makk Norbert a helyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumból jött Győrbe, a legklasszikusabb társadalomtudományi szakra.

jogi-doktorok-avatas-elott

Győrben a jogi felsőfokú képzés az 1718-ban indult Jezsuita Akadémia oktatási kínálatában szerepelt először. Az 1776-ban, Mária Terézia által alapított Győri Királyi Akadémia meghatározó fakultása volt a jogi. Az akadémia 1892-es megszűnése után 103 évvel, 1995-ben az Universitas-Győr Alapítvány szervezésében, Győr városa és a térség gazdaságának, társadalmának közreműködésével, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának oktatási programjával, diploma adási követelményeivel tért vissza a jogi képzés Győrbe. A szak a helyi tudományos, oktatási háttér megerősödése után 2002-ben lett a Széchenyi István Egyetem saját jogú képzése. Az együttműködésre alapozott, a klasszikus igazságügyi, közigazgatási szakterületek mellett a gazdasági és műszaki specializáció felé is nyitott képzés jellemzi a győrit.

Winkler Csaba

2018.07.02