Két új múzeumi kötet

Győr képzőművészeti élete és Schima A. Bandi album

almasi-tibor-evrol-evre

2018. január-februárban a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum gondozásában két új kötet jelent meg: ÉVRŐL-ÉVRE… Győr képzőművészeti élete 1896-1918 I. címmel Almási Tibor művészettörténész szerkesztésében egy dokumentálási céllal készült számvetés, valamint Schima A. Bandi iparművész, aranykoszorús mester (1882-1959) címmel Pápai Emese művészettörténész szerkesztésében egy reprezentatív művészeti album.


ÉVRŐL-ÉVRE… Győr képzőművészeti élete 1896-1918 I.

Meglévő hiányt pótolva Almási Tibor művészettörténész a millennium évétől egészen az első világháború végéig, évről évre haladva mutatja be a város képzőművészeti életének eseményeit. A számvetés ugyan elsősorban a dokumentálás, a tények felsorolása, rögzítése volt, de a mű hangsúlyt fektet arra is, hogy ezeket tágabb környezetbe, összefüggésbe helyezve, átfogóbb, érzékletes képet nyújtson Győr modernkori szellemi életének hétköznapjairól. A könyv éppen ezért nem csupán azokhoz szól, akik esetleg otthonaikban őrzött győri kötődésű műtárgyaiktól, azok históriájáról szeretnének megtudni információkat, részleteket, hanem azokhoz is, akik lokálpatrióta érzésektől vezérelve kíváncsiak városunk képzőművészetének időbeni alakulására, fejlődésére. A tervek szerint most napvilágot látott művet még két rész, az 1918 és 1945 között időszak történéseit feldolgozó kötet fogja kiegészíteni.

Írta, szerkesztette és a szövegeket gondozta: Almási Tibor művészettörténész
Arculattervezés, technikai szerkesztés: Tanai Csaba Taca
Megjelenik: 300 példányban
Terjedelem: 312 oldal
Kiadja: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 2018
Felelős kiadó: Grászli Bernadett múzeumigazgató
A kötet megjelenését Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta.

papai-emese-schima-a-bandi
Schima A. Bandi iparművész, aranykoszorús mester (1882-1959)

Schima Bandi életét és munkásságát bemutató reprezentatív művészeti album, a hagyatékot őrző Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum művészettörténeti, történeti és várostörténeti szempontú sokoldalú feldolgozása. A kiadvány gazdag képanyaga Schima A. Bandi iparművész, aranykoszorús mester 2017-ben a Magyar Ispitában, megrendezett gyűjteményes kiállításának fotóit tartalmazza. A múzeum helytörténeti gyűjteményében található alkotások mellett egyházi tulajdonban és azóta is használatban levő – kiállításon még sosem látott –, liturgikus iparművészeti tárgykülönlegességek, különböző cégérek, vándordíjak, valamint magántulajdonban található használati- és dísztárgyak kerültek bemutatásra. A műfajok szerint csoportosított műkovács és iparművészeti tárgyak mellett látványos útinaplók, önálló grafikai értékkel bíró míves tervek, illusztrált levelek, különleges mail art munkák reprodukciói is megtalálhatók a kötetben. A művész életét és munkásságát, levelezését és fotóhagyatékát feldolgozó tanulmányokat a művész fotóhagyatékából származó gondosan válogatott archív felvételek egész sora dokumentálja és színesíti. A régen várt kiadvány hiánypótló szakmai alapkutatás, mely a széles körű ismeretterjesztést és a Győr és a szűkebb régión túl is méltán híres művész népszerűsítését szolgálja.

Szerkesztő: Pápai Emese művészettörténész
Tanulmányok szerzői: Cserhalmi Zoltán, Pápai Emese, Szalai Zsolt
Tervezés, műszaki szerkesztés: Tanai Csaba Taca
Megjelenik: 500 példányban
Terjedelem: 215 oldal
Kiadja: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 2018
Felelős kiadó: Grászli Bernadett múzeumigazgató
A kötet megjelenését Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta.

2018.03.14