„Ars poetica” versíró pályázat

Generációk Háza Művelődési Központ

generaciok-haza-versiro-palyazat

A Generációk Háza Művelődési Központ versíró pályázatot hirdet középiskolások részére „Ars poetica” címmel. Pályázati felhívásuk a Magyar Költészet Napja jeles ünnepéhez kapcsolódik, József Attila Ars poetica című versét megidézve. Célja olyan személyes vers megalkotása, melyben a pályázó megmutathatja versírói képességeit, megjelenítve az alkotásban személyiségét, önmagát.

József Attila akkor született meg országosan elismert költőként, amikor Balatonszárszón kiállították róla a hivatalos halotti bizonyítványt. A kor- és pályatársak többsége csak a halálhír után döbbent rá, milyen kivételes életművet alkotott ez a mindaddig csak „jó költő”-ként számon tartott, zavarba ejtően sokféle hangon megszólaló – ezért gyakran félreértett –, posztumusz fölfedezett zseni, akinek életútját kisgyermekkora óta váratlan veszteségek, lelki traumák, különös fordulatok szegélyezték, s aki egyéni szenvedéseiből egyetemes érvényű költészetet teremtett."

A magyar költészet napját József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük. A versíró pályázatra a jeles nap szellemiségéhez méltó, a megadott címhez kapcsolódó; megfelelő esztétikai értéket képviselő, eredeti alkotásokat várnak.

A pályázati feltételek: A pályázatra középiskolás diákok verseit várják a Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő középiskolák tanulóktól. A versíró pályázatra saját, egyéni alkotások adhatók be, a szervezőknek csoportmunkákat nem áll módjukban elfogadni és díjazni. Egy pályázó legfeljebb 3 verssel pályázhat.

A pályázat beadási határideje és helye: 2018. március 29. csütörtök. Az alkotások postai úton való beérkezésének határideje is a fenti nap, a feladás időpontjánál ezt figyelembe kell venni!

A pályázat beküldésének módja: A verseket személyesen vagy postai úton a Generációk Házába kell eljuttatni: Generációk Háza Művelődési Központ, 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23. A borítékra kérik ráírni: „Versíró pályázat”. A verseket egy nyomtatási példányban kell beküldeni.

Minden pályázó adja meg jól olvashatóan, nagy betűkkel írva:
- a vers nyomtatási oldalán a teljes nevét,
- egy külön nyomtatott oldalon: a teljes nevét, életkorát, pontos lakcímét, iskolája nevét, osztályát, esetleges felkészítő pedagógus nevét, telefonszámát és email címét, ahol díjazás esetén értesíteni tudják, valamint nyilatkozatát arról, hogy a pályamű saját szerzeménye.

Díjazás: A beküldött verseket a Generációk Háza által felkért szakmai zsűri értékeli Pátkai Tivadar Radnóti-díjas költő és dr. Juhász Attila költő, a Révai Miklós Gimnázium tanára személyében. A legmagasabb értékelést elérő 3 alkotás kerül díjazásra, a kiemelt 3 legjobb munka között sorrendet vagy minőségi különbséget nem állapít meg a zsűri. A díjazott alkotók fejenként 10.000,- Ft értékű könyvjutalomban részesülnek.

Díjátadás: A versíró pályázat díjkiosztó alkalmára 2018. április 11-én szerdán, 15 órakor kerül sor a Generációk Háza Művelődési Központban. A díjazott verseket az intézményben kifüggesztik, valamint a Generációk Háza honlapján, illetve Facebook-oldalán megjelenítik.

A mű elküldésével a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Generációk Háza az alkotást és a díjátadásról készült fotókat a fentiek szerint nagyközönség előtt bemutathassa.

További információ kérhető Tóth Laura programszervezőnél: 96/518-032, tothlaura@generaciokhaza.hu.

2018.03.08