52 friss ösztöndíjas a Széchenyi István Egyetemen

10 millió forintos motiváló alapítványi támogatás

szechenyi-istvan-egyetem2

Az Universitas-Győr Alapítvány 2017/2018-as tanévi ösztöndíjainak ünnepélyes átadásán 52 ösztöndíjas összesen 10 millió forint támogatásban részesült. A Széchenyi István Egyetem, az Universitas-Győr Alapítvány vezetői, az ösztöndíjakat alapítók képviselői adták át a Gardó Sándor Díjat, a Halbritter Mátyás Díjat, a Klatsmányi Tibor – Varga László Ösztöndíjakat, a Pannon-Work Ösztöndíjakat, a Sziray József Ösztöndíjat, a személyi jövedelemadó felajánlható 1%-ából származó Ösztöndíjakat, a Waberer’s Ösztöndíjakat, a Waberer’s-Szemerey Ösztöndíjakat. Két új ösztöndíjat alapítottak cégek és az Universitas-Győr Alapítvány a közelmúltban, így most első alkalommal az Antenna Hungária és a Bonafarm Ösztöndíjakat is átadják. A Horváth Ede Emlékdíjat pedig a család képviselői adományozzák a sikeresen pályázó széchenyis hallgatóknak.

Dr. Németh Péter egyetemi docens az Universitas-Győr Alapítvány többszörös ösztöndíjasa volt, aki középiskolai tanulmányait a győri Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskolában végezte. A Széchenyi István Egyetemen 1997-ben kezdte meg felsőfokú tanulmányait, 2000-ben közgazdász diplomát szerzett pénzügy szakirányon, majd 2001-ben logisztika szakirányon. Egyetemi képzésben 2000 és 2002 között vett részt, okleveles közgazdász diplomáját komparatív gazdaságpolitika szakon szerezte 2002-ben. Az egyetem logisztikai és szállítmányozási tanszékén 2004-től dolgozik. A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolában 2005-ben kezdte meg tanulmányait, doktori fokozatát 2009-ben szerezte meg. Az Universitas-Győr Alapítvány dr. Németh Péter eddigi tudományos, oktatói életútját PhD ösztöndíjjal és dr. Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíj adományozásával motiválta, ismerte el. Életútját, ösztöndíjait a friss támogatottaknak mutatja be.

Antenna Hungária Ösztöndíj

Az Antenna Hungária mint hazai tulajdonban lévő távközlési vállalat és vezeték nélküli technológiák nemzeti kompetencia központja meghatározó szerepet tölt be a hazai telekommunikációs piacon. 2017-ben az Antenna Hungária Zrt. és a Széchenyi István Egyetem együttműködési megállapodást kötött, melynek részeként a cég ösztöndíjjal segíti a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók munkáját. Antenna Hungária ösztöndíjas lett a győri Lukács Balázs, aki gépészmérnöki szakos, a dombóvári Szalai Bálint (gépészmérnöki BSc), a várgesztesi Szögi Róbert (gépészmérnöki BSc) és a szombathelyi Takács Olivér Zoltán (villamosmérnöki BSc). Az Antenna Hungária az ösztöndíj-alapító cégek közül egyedüliként külön ösztöndíjjal ismeri el a PhD tanulmányokat folytató hallgatók munkáját, akik már most is fontos szerepet töltenek be az oktatásban, a kutatásban, így munkájukkal nagy mértékben hozzájárulnak a jövő mérnökeinek képzéséhez. Két doktorandusz hallgató – Liszi Péter és Prukner Péter – vehette át az elismerést a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola pályázó hallgatói közül.

Bonafarm Ösztöndíj

A Bonafarm csoport öt mezőgazdasági és három élelmiszeripari vállalatból áll. A régió egyik legnagyobb, élelmiszergazdasági vállalatcsoportjaként arra törekszik, hogy saját előállítású alapanyagokat használjon fel. A mezőgazdasági vállalatok gondoskodnak arról, hogy a csoport és partnerei állatállománya is a legkiválóbb takarmányt kapja, így a Bonafarm csoport élelmiszeripari vállalatai a legjobb minőségű alapanyagokból készíthetik fogyasztóik számára a kiemelkedő minőségű termékeiket. Bonafarm ösztöndíjban részesült a rábaszentandrási Nagy László (gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc) és az abdai Papp Veronika (élelmiszermérnöki BSc).

Gardó Sándor Díj

Prof. Dr. Gardó Sándor a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, szülész-nőgyógyász, humán genetikus volt. A Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Intézetének alapító igazgatója, egykori tanszékvezetője. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szülészeti- és Nőgyógyászati Osztályának volt vezetője és oktatója. Több haza szakmai szervezet vezető tisztségviselője, egészségügyi szervező, szaktanácsadó főorvos volt. Sikeresen szervezte, menedzselte a Széchenyi István Egyetem két évtizede indult egészségügyi és szociális képzéseit, építette kapcsolatait. Meggyőző érvelése, korrektsége nagyban segítette az Egyetem Petz Aladár Megyei Oktató Kórházzal kiteljesedő együttműködését. Szakmai munkásságáért és pedagógiai eredményeiért számos tudományos és rangos kitüntetés mellett, mint a Pro Urbe Győr, Pro Universitate vagy a Markusovszky Díj, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét kapta meg. A szülésznőképzés terén végzett munkáját a Magyar Szülésznők Szövetsége „tiszteletbeli szülésznő” kitüntetéssel ismerte el. Az ő emlékére alapította felesége, dr. Walawska Joanna és az Universitas-Győr Alapítvány 2013-ban a „Gardó Sándor Díjat”. Az elismerést a zalaegerszegi Mester Nikoletta (ápolás és betegellátás BA) vehette át.

Halbritter Mátyás Díj

Halbritter Mátyás az egykori Győri Keksz- és Ostyagyár meghatározó személyisége volt, aki több mint négy évtizedet dolgozott a vállalatnál különböző beosztásokban. Hosszú ideig vezetőként irányította a céget, s egész munkásságával maradandót alkotott. Nagyapjához, édesapjához hasonlóan letette névjegyét Győr gazdasági életében. 1995-ben a győri egyetem Pro Universitate Díját kapta, Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 1996-ban Pro Urbe Díj kitüntetéssel ismerte el Halbritter Mátyás értékes tevékenységét. Az Universitas-Győr Alapítvány kuratóriumi tagja volt 1994-től 2011-ig, haláláig. Életútja, értékes tevékenysége, megfontolt véleményalkotással kivívott tekintélye jeles példa a jelen és az utókor számára. Emlékét, nevét, a közért végzett eredményes munkáját családja a nevével fémjelzett ösztöndíj alapításával örökíti meg a széchenyis hallgatók, a győri polgárok körében. Halbritterné dr. Raffai Judit az Universitas-Győr Alapítvány közreműködésével 2012-ben pályázattal elnyerhető „Halbritter Mátyás Díj”-at alapított, amelyet ezúttal a faddi Márkus Dóra (gazdálkodási és menedzsment BA) vehetett át.

Klatsmányi Tibor – Varga László Ösztöndíj

A Széchenyi István Egyetem két nagytekintélyű, egykori professzoráról elnevezett ösztöndíjat az idén 15. alkalommal adományozták. A két professzor kiemelkedő tevékenységét jótékony – magukat megnevezni nem kívánó – győri egyetemi oktatók e módon kívánták megörökíteni és megismerteti az utókorral. Hosszú évekig anyagi támogatásukkal járultak hozzá az ösztöndíj fenntartásához. Dr. Klatsmányi Tibor professzor, az egyetem egykori Hídépítési és Fenntartási Tanszékének vezetője, aki a hídszerkezetek elméletével, számításával, a dinamikus hídvizsgálatok hazai elterjesztésével iskolateremtő módon járult hozzá a közlekedésépítés ezen szakterületének fejlődéséhez. Dr. Varga László az egyetem nagytekintélyű professzoraként, a Geotechnika Tanszék vezetőjeként, főigazgató-helyettesként meghatározó szerepet játszott az intézmény oktatási és tudományos életében. Az általa alapított Geotechnikai Szakmai Műhelyt nemzetközileg is a legértékesebbek közt jegyzik. Klatsmányi Tibor – Varga László Ösztöndíjat vehetett át Leitner Norbert (infrastruktúra-építőmérnöki mester szak).

Pannon-Work Ösztöndíj

A Pannon-Work Iskolaszövetkezet alapítása óta elkötelezett a Széchenyi István Egyetem hallgatói iránt. Vezetője egykor hallgatója volt az egyetem jogelőd intézményének. Az ösztöndíjat 2006-ban alapította meg az iskolaszövetkezet, és mára több mint 120 hallgató kapott tanulmányaihoz támogatást. Az ösztöndíjat azok a hallgatók nyerhetik el, akik a jó tanulmányi eredményeik mellett az iskolaszövetkezetben diákmunkát is vállalnak. Az országos hálózattal rendelkező Pannon-Work vállalkozás Győrből indult, mára már 16 irodát működtet, és éves szinten 11.000 hallgatónak nyújt pénzkereseti lehetőséget. Tulajdonosai, alapítói büszkék a győri gyökerekre, a Széchenyi István Egyetemmel való kapcsolatra, ezért az ösztöndíj adományozáson kívül is aktív szerepet vállal az egyetem életében. Számos rendezvényt, sporteseményt támogat, hallgatói versenyek résztvevőit mentorálja. Pannon-Work ösztöndíjas lett a győri Balázs Nóra (gazdálkodási és menedzsment BA), a felvidéki, muzslai Benková Viktória (gazdálkodási és menedzsment BA), a bakonyszentlászlói Felhoffer Andrea Judit (jogász), a töltéstavai Horváth Lilla (gyógypedagógia BA), az öttevényi Jurik Alexandra (turizmus-vendéglátás BA), a baki Nagy Dóra (rekreáció mesterszak), a nagyszentjánosi Pallás Anna Ildikó (növényorvosi BSc) és Siska Dorina (tanító BA).

Sziray József Ösztöndíj

Dr. Sziray József a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett magas szintű elméleti szakmai felkészültségét munkahelyein, a budapesti Számítástechnikai Kutató Intézet és Innovációs Központban, a veszprémi Nehézvegyipari Kutató Intézetben, az USA-ban vendégkutatóként a Stanford Egyetemen, a Kalifornia Egyetemen, és 1996. április 1-jétől Győrött, a Széchenyi István Egyetemen tette gyakorlati tudássá. Kutatási területe a logikai hálózatok hibadetektáló tesztjeinek a tervezése, oktatási tevékenysége a digitális jelző-vezérlő berendezések rendszertervezése, logikai tervezése volt. Eredményes és sikeres oktatás-szervezési tevékenysége, tantervek, tananyagok kidolgozása, a szakindítási tananyagok kidolgozásának koordinálása mellett tagként részt vett a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa munkájában. Az informatika mellett a szépirodalom, a novellák, esszék írása jelentette számára a virtualitásban a való világot. Dr. Sziray Józsefnek a győri egyetemen végzett közel két évtizedes szakmai munkája nagyban segítette, hogy az informatikai szakok a Széchenyi István Egyetem meghatározó képzési profiljává váltak. 2015 januárjában hunyt el. Életművét, emlékét a családja által alapított hallgatói ösztöndíj is őrzi. Sziray József Ösztöndíjas lett a kőszegi Füzi Szabolcs Attila (mérnökinformatikus BSc).

Szja 1% ösztöndíj

Az alapítvány közhasznú szervezetként minden évben jelentős támogatáshoz jut a magánszemély adózók személyi jövedelemadóból történő 1%-os felajánlásainak köszönhetően. Az Universitas-Győr Alapítvány köszöni mindazoknak, akik ily módon is hozzájárulnak az alapítvány működéséhez, céljainak teljesítéséhez, és kérik, a továbbiakban is éljenek a felajánlás lehetőségével. Szja 1% ösztöndíjas lett a szombathelyi Ács Dávid (mérnöktanár BSc), a nagykátai Brindzik Beáta (jogász), a soproni Fábián Anna (jogász), a felvidéki, somorjai Ferdicsová Andrea (jogász), a téti Fank Máté (jogász), a felvidéki, zsitvabesenyői Gubó Eduard (környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc), a sárvári Horváth Martina (jogász), a dunakiliti Kiss Patricia (jogász), a kecskeméti Kulmány István Mihály (környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc), a tápi Mcnamara Csilla Rebekah (szociálpedagógia BA) és Mcnamara Zsuzsa Katalin (szociálpedagógia BA), a győri Mitring Anna (jogász), a sümegi Nagy Péter (gépészmérnöki BSc), a tápszentmiklósi Pintér Fruzsina (jogász), a téti Radics Katalin Adél (jogász), a fertődi Somogyi Csilla (jogász), a dunaszigeti Szépvölgyi Enikő (jogász), a pápai Takó Dalma (jogász), a veszprémi Ulbrecht András (gépészmérnöki mesterszak) és a csornai Varga Judit (élelmiszermérnöki BSc).

Waberer’s Ösztöndíj

A Waberer’s International Nyrt. Európa vezető nemzetközi komplett kamionrakomány szállítmányozója a saját flottával szolgáltatást nyújtó cégek szakterületén. Elkötelezetten törekszik a társadalmi felelősségvállalásra, így támogatja a szállítmányozási és logisztikai szakértők új nemzedékeinek kinevelését. Waberer’s ösztöndíjas lett az egyházasrádóci Dugmanics Hajnalka Teréz (logisztikai menedzsment mesterszak), a budapesti Görbe Polina (műszaki menedzser BSc), a bakonyszentlászlói Gubicza Melinda (logisztikai menedzsment mesterszak), a szentgotthárdi Háklár Nóra (logsztikai mérnöki BSc), a szombathelyi Holzhofer Richárd (logisztikai mérnöki BSc), a fertőszentmiklósi Horváth Zsófia (logisztikai menedzsment mesterszak), a karakószörcsöki Kárpáti Ágnes (logisztikai mérnöki BSc), a pátkai Madarász Melinda (logisztikai mérnöki BSc), a zalaszentgróti Simon Flóra Regina (logisztikai mérnöki BSc) és a mezőlaki Varga Krisztina (logisztikai mérnöki BSc).

Waberer’s-Szemerey Ösztöndíj

Magyarország legnagyobb és legkomplexebb logisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállalata a Waberer’s-Szemerey Logisztikai Kft., mely a Waberer’s cégcsoporthoz tartozó Waberer’s Logisztikai Kft. és a Szemerey Transport Zrt. 2012-ben létrejött fúziójával alakult meg. A Széchenyi István Egyetem egykori hallgatói közül Szemerey Loránd volt az első, aki vállalkozóként ösztöndíjat alapított az Universitas-Győr Alapítvány keretein belül, és első alkalommal az 1998/99-es tanévben adományozott két, arra érdemes mérnöktanár szakos hallgatónak. Waberer’s-Szemerey Ösztöndíjas lett a szombathelyi Illés Nikolett (logisztikai menedzsment mesterszak) és a vajtai Oláh Dávid (logisztikai menedzsment mesterszak).

Horváth Ede Emlékdíj

Az Emlékalapítvány névadója, Horváth Ede 27 évesen lett a győri szerszámgépgyár igazgatója. 1962-ben kinevezték a Vagongyár vezérigazgatójának, e posztot 1989-es nyugdíjazásáig töltötte be. A Vagongyárba történt kinevezése után radikális szerkezet-átalakítást hajtott végre, szigorú minőségi követelményrendszert vezetett be. A Vagongyár fénykorában 20.000 ember napi foglalkoztatottságát irányította. Győr városa 1986. január 15-én díszpolgárává választotta. A Horváth Ede Emlékalapítvány az autóipari gyártási szakterületen tanuló győri egyetemisták és középiskolások részére ez év tavaszán hirdette meg tizenegyedik ösztöndíj pályázatát. Horváth Ede Emlékdíjban részesült Révész Gergő, Nógrádi Ákos, Bella Dávid gépészmérnöki BSc és Treszkai Marcell Ferenc járműmérnök mesterszakos hallgató.

Winkler Csaba
Fotó: Csendes Richárd

2017.10.27